သမိုင္းေၾကာင္း

1920 high courtရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္အလြန္ထူးျခားၿပီးအေရာင္အေသြးစုံလင္သည့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ၿမိဳ႕ျပ႐ႈခင္းရွိသည္။ အထူးသျဖင့့္ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အအံုမ်ား၊ အင္ဂလိကန္ႏွင့္ ရုိမန္ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ႏွစ္ျခင္းႏွင့္မက္သဒစ္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ၏ ၀တ္ျပဳေက်ာင္းမ်ား၊ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည့္ ဆြန္နီ၊ ရွီယား ဂုိဏ္းဝင္ အစၥလာမ္ဘာသာဗလီမ်ား၊ ဟိႏၵဴ၊ပါစီႏွင့္ ဆစ္ဘာသာဝင္မ်ား ၏ ဝတ္ေက်ာင္းမ်ားစသည္ျဖင့္ စုံလင္လွသည့္အျပင္ ဂ်ဴးဘာသာဝင္မ်ား ၏ ဆီနီေဂါဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ အာေမးနီးယန္းဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းမ်ား လည္း ရွိေသးသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ကမာၻေပၚ၌ ကုိလုိနီေခတ္လက္ ရာ အေဆာက္အအုံအမ်ားအျပား ပကတိအတုိင္းက်န္ရွိေသး သည့္ေနရာျဖစ္သည့္ျပင္ စိမ္းလန္းေသာပန္းျခံမ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ လည္းျပည့္စုံလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏နုိင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဗဟုိခ်က္မျဖစ္ ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္သည္ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးသမိုင္းတြင္အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။
ရန္ကုန္မွပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔သည္ ေခတ္မီခဲ့ၾကၿပီး ကမာၻႏွင့္ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ ထိုကူးသန္းဆက္သြယ္မႈတို႔မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္၏ သမိုင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္တစ္ဆက္တစ္စပ္ တည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မဟတၱမဂႏၵီမွစ၍ ဂေရဟမ္ဂရင္းအထိ ကမာၻေက်ာ္ဧည့္သည္မ်ား ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ အိႏိၵယေနာက္ဆံုးအင္ပါယာ ဗဟာဒူးရွားဇဖားမွအစ ခ်ီလီကဗ်ာဆရာ စာေပ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ပက္ဘလို နီ႐ူဒါအထိေသာ သမုိင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ သမိုင္းကာလမ်ဳိးစံု အလႊာလိုက္အထပ္ထပ္ရွိေနပံုကို ဗိသုကာလက္ရာအေမြမ်ားက သက္ေသျပေနၾကေလသည္။
ယေန႔အခါတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လစ္လ်ဴရႈခံရျခင္း အျပင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအရွိန္က ထပ္မံ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ထုိေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လက္ရွိၿမိဳ႕ျပအေနအထားႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာေန သည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႔ကုိ အညမညျဖစ္ေစမည့္ ျပည့္စံုေသာၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းတစ္ရပ္ လက္ငင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္လာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕လယ္ရွိ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ား ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးခံရမႈႏႈန္းသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျမန္ဆန္လွသည္။ အေဆာက္အအံုအသစ္မ်ားကို အထိန္းအကြပ္မဲ့ ေဆာက္လုပ္ျခင္းက မပ်က္မစီးဘဲ တည္ရွိေနသည့္ ဗိသုကာလက္ရာ အစုအေဝးကို သာမက ေရႊတိဂုံစတီေတာ္ကုိ ဖူးျမင္ ႏိုင္မည့္ အထင္ကရျမင္ကြင္းမ်ားကိုပင္ ေပ်ာက္ဆံုးေစခဲ့သည္။
heritage-38အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးထားေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (Yangon Heritage Trust) ကို ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္အတူ ခံယူခ်က္ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားတူညီၾကသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ သမိုင္းသုေတသီမ်ား ပူးေပါင္း ကာ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။
ဤသို႔ အဖြဲ႔တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ႏိုင္ရန္ မဖြဲ႔စည္းမီ သံုးလခန္႔ကပင္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက စတင္ စိုင္းျပင္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ စက္မွႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးစိုးသိမ္း (ယခုသမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး)တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာ တြင္ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း တင္ျပခဲ႔ရာမွစတင္သေႏၶတည္လာျခင္း ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္က်င္းပခဲ႔ေသာ ‘၂၁ ရာစုအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ေဆြးေႏြးပြဲ’ ကို ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တက္ေရာက္ခဲ႔ ၾကရာမွ YHT ကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ စတင္လႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ား၊ ဗိသုကာမ်ားပါဝင္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕တစ္ရပ္ကအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိကာ ေဒသခံကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအျပင္ အျခားစိတ္ဝင္စားသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိသည္။
DSC05060၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ YHTအဖြဲ႕၏တာဝန္ရွိသူမ်ား က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ အဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက သမိုင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးခန္႔ခြဲမႈတြင္ တြဲဖက္ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေရး တႀကီးေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကို ေဒသအတြင္း အလွပဆံုးႏွင့္ ေနခ်င္စဖြယ္အေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္လာေစမည့္ အျပင္ ထိုမွရရွိခံစားလာရမည့္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုပါ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ား၌ YHT သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ သမိုင္းဝင္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းသာမက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ တိုးခ်ဲ႕ႀကိဳးပမ္းလာ ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားအား အေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ အေကာင္းဆံုးေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြကာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

Comments are closed.