ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း

2ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (YHT)၏ ၁၆ ခုေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္အထိမ္းအမွတ္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း (ယခင္ ေကာ္မရွင္နာလမ္း)ေပၚရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းႀကီးတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။
စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းႀကီးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာျဖစ္လာကာ  ေခတ္အဆက္ဆက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန လူတန္းစားအသီးသီးအတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚဖက္ရွင္အဝတ္အထည္မ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား၊ ေန႔စဥ္လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္ လည္ပတ္ရာ အဓိက ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ယင္းေစ်းႀကီးသည္ ၿမိဳ႕ေနမ်ားအတြက္သာမက ကမာၻလွည့္ခရီးသြားမ်ားအား အႏုပညာပစၥည္းမ်ား၊ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။
Plaqueဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ေစ်းႀကီးကို ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္ကို ဂုဏ္ျပဳ၍ ရန္ႏိုင္ေစ်းဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီးတြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အမွတ္ရ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.