စိန္ေပါအထက္တန္းေက်ာင္း

FB 2သမိုင္းဝင္ကာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆) အေျခခံပညာ အထက္ တန္းေက်ာင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ၁၇ ခုေျမာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ အထိမ္းအမွတ္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားကို မတ္ ၂၊ ၂၀၁၇ တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ယခင္က စိန္ေပါလ္အထက္တန္းေက်ာင္းဟု လူသိမ်ားခဲ့ေသာ အဆိုပါေက်ာင္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးေက်ာင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေနာ္ရထာ လမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိသည္။
ဂုဏ္ရွိန္ထည္ဝါေသာ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းသည္ ၁၉ရာစုခန္႔က ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ သာသနာျပဳေက်ာင္းမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ အထင္ကရ ဥပမာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ စိန္ေပါလ္အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးမားဆံုး ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းျဖစ္ေသာ စိန္ေမရီဘုရားေက်ာင္းဝင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

FB 1

မူလစိန္ေပါလ္အထက္တန္းေက်ာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၈၅၆ မွ ၁၈၉၄ အထိ ပညာေရးႏွင့္ ခရစ္ယာန္သာသနာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေပါလ္ဘီဂန္းဒတ္ (Paul Bigandet) က ကိုလ္ကတၱား (ယခင္ ကာလကတၱား) မွ ဒီလာဆဲလ္ De La Salle Brothers မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ ညီအစ္ကိုမ်ားသည္ ၁၈၉၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕  စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ စိန္ေပါလ္ ေယာက္်ားေလးေက်ာင္းကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေနအိမ္အနီး ဘားလမ္း (ယခု မဟာဗႏၶဳလ ပန္းျခံလမ္း) တြင္ သစ္သားေက်ာင္းေဆာင္ငယ္အျဖစ္ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား တစ္စတစ္စ တိုးပြားလာခဲ့ၿပီး ၁၈၈၆ ခုႏွစ္သို႔ေရာက္သည့္အခါ လက္ရွိေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ ၁၉၀၀ ႏွင့္ ၁၉၀၈ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ ထိုေခတ္က နာမည္ေက်ာ္ ဗိသုကာ Thomas Swales ပံုစံေရးဆြဲေပးေသာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ႏွစ္ေဆာင္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ထမင္းစားေဆာင္တို႔အား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ မူလတြင္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းမွ  ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ သည္။ ထင္ရွားေသာေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအနက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ေက်ာင္းေရွ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးတြင္ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရေသာ အာဇာနည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္  ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ိဳလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.